nexus2

Montáž turbodmychadla

Před montáží turbodmychadla na motor je nutno provést následující úkony:

Turbodmychadlo se připojuje na výfukové potrubí motoru za vstupní přírubu turbinové skříně. Při instalaci turbodmychadla dodržujte odchylku odvodu a přívodu oleje od svislé osy +- 150. Potrubí přívodu a odvodu oleje do ložiskové skříně nesmí být seškrceno ani jinak modifikováno. Konstrukce přívodu a odvodu oleje do/z ložiskové skříně je výrobcem motoru realizována tak, že splňuje technicko – přejímací podmínky uzavírané mezi výrobcem turbodmychadla a výrobcem motoru a zajišťuje tedy správnou funkci mazání turbodmychadla.

Je nutno překontrolovat připojovací příruby, kvalitu upevňovacích šroubů. V případě poškození vyměnit.

Provést kontrolu vzduchového filtru. Při nízkém kilometrovém proběhu možno použít zpět. V případě znečištění, jakéhokoliv poškození provést výměnu.

Překontrolovat popřípadě vyměnit vadné těsnění na přírubách mazacího oleje, kontrola správné usazení. V žádném případě nepoužívat těsnící tmely. Dochází k zatékání tmelů do mazací soustavy nebo k přiškrcení odvodu oleje.

Je nutno provést výměnu mazacího oleje v motoru a výměnu olejového filtru.

Před instalací turbodmychadla na motor je nutno zkontrolovat, zda jsou všechna potrubí čistá nejsou v nich jakákoli tělesa. Před usazením turbodmychadla na motor je nutno ložiskovou skříň zaolejovat dostatečným množstvím čistého oleje.

Po namontování turbodmychadla a prvním nastartování motoru je nutno provést kontrolu těsnosti všech spojů sací, výtlačné a mazací soustavy.